Czym zajmuje się kancelaria notarialna

Kancelaria notarialna to miejsce, w którym notariusz wykonuje swoje czynności zawodowe. Najczęściej są one związane z przygotowaniem i stwierdzeniem ważności różnych dokumentów prawnych. Notariusz pełni ponadto funkcję publicznego urzędnika, odpowiedzialnego za udzielanie informacji dotyczących prawa.

Zadania notariusza

Notariusz jest powołany do przygotowywania, poświadczania i rejestrowania aktów notarialnych, takich jak testamenty, umowy sprzedaży nieruchomości, darowizny. Urzędnik ten zajmuje się też tworzeniem dokumentów związanych z założeniem spółki. Notariusz jest ponadto odpowiedzialny za przechowywanie oryginałów aktów notarialnych i udostępnianie ich na życzenie klienta.

Notariusz jest stroną neutralną, która nie bierze udziału w negocjacjach ani nie doradza żadnej ze stron. Jego rolą jest zapewnienie, że dokumenty są aktualne i zgodne z prawem, a także udzielenie informacji na temat ich skutków prawnych. Notariusz jest też odpowiedzialny za przeprowadzenie stosownych formalności, takich jak udzielenie poświadczenia dla dokumentów i wprowadzenie ich do ksiąg wieczystych.

Inne usługi kancelarii

Kancelaria notarialna zazwyczaj oferuje również usługi doradcze dotyczące różnych aspektów prawa, takich jak prawo spadkowe, prawo zamówień publicznych czy prawo budowlane. Notariusze są również upoważnieni do pełnienia innych funkcji w różnego rodzaju postępowaniach prawnych.

Notariusz może również pełnić funkcję kuratora sądowego. W takim przypadku jest on odpowiedzialny za opiekę nad osobami, które nie są w stanie samodzielnie kierować swoimi sprawami – dotycz to np. dzieci, osób z zaburzeniami psychicznymi lub seniorów. Notariusze pełnią również rolę syndyka masy upadłości. W takim przypadku pracownik kancelarii notarialnej jest odpowiedzialny za zarządzanie majątkiem i rozliczanie go z wierzycielami.

Pełnomocnictwo prawne

Notariusze mogą także być pełnomocnikami do udziału w postępowaniu mediacyjnym, co oznacza, że reprezentują strony uczestniczące w procesie mediacji i pomagają im w negocjacjach w celu uzyskania polubownego rozwiązania.

Kancelaria notarialna oferuje ponadto liczne usługi, które są niezbędne do legalizacji dokumentów, potwierdzania ich ważności, zatwierdzania podpisów czy też przygotowywania odpisów.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here