Ile kosztuje zmiana nazwiska?

Obowiązujące przepisy regulują możliwość zmiany nazwiska obywatela Rzeczpospolitej Polskiej na inne wskazane nazwisko jedynie za jego zgodą wyrażoną w składanym wniosku o takową zmianę. Jakie dokumenty należy przygotować i ile kosztuje zmiana nazwiska?

Ubiegając się o zmianę nazwiska, należy uiścić opłatę skarbową wynoszącą 37 złotych. Wnioskujący jest zwolniony z tejże wpłaty, jeżeli spełnia przynajmniej jeden ze ściśle określonych warunków. Pierwszym jest powrót do pierwotnego nazwiska rodowego lub wcześniejszego nazwiska. Ten warunek dotyczy obywateli, którzy zawarli w przeszłości związek małżeński oraz zstępne osoby małżonków. Drugi warunek to zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, który udokumentuje korzystanie z pomocy tego ośrodka i niemożności uiszczenia opłaty skarbowej za zmianę nazwiska.

Wniosek o zmianę nazwiska jest kierowany do kierownika urzędu stanu cywilnego adekwatnego do miejsca zamieszkania wnioskującego. W dokumencie należy zawrzeć swoje dane osobowe (imię, nazwisko, nazwisko rodowe, PESEL oraz dane kontaktowe) i formę nazwiska, które chcemy przybrać wraz z uzasadnieniem naszej decyzji. Jeśli obecne nazwisko jest ośmieszające lub uderzające w godność człowieka, wniosek zostanie z pewnością rozpatrzony pozytywnie. Innym powodem zmiany nazwiska, może być zmiana stanu cywilnego osoby wnioskującej na skutek rozwodu i wola wrócenia do poprzedniego nazwiska lub nazwiska rodowego rodziny. Wnioskujący może również ubiegać się o przybranie nowego nazwiska wcześniej niewystępującego w rodzinie. Pula wyboru nowego nazwiska jest pomniejszona o nazwiska historyczne, wsławione na polu kulturowym lub naukowym, oraz znanych osób związanych z działalnością polityczną, wojskową lub społeczną. Wnioski ubiegające się o zmianę nazwiska na jedno z puli nazwisk zastrzeżonych będzie skutkowało oddaleniem wniosku. W przypadku występowania w rodzinie nazwiska historycznego, wsławionego na polu kulturowym lub naukowym, oraz znanych osób związanych z działalnością polityczną, wojskową lub społeczną, wnioskujący może ubiegać się o zmianę na dane nazwisko. Warunkiem jest dostarczenie udokumentowanego potwierdzenia zaświadczającego o występowaniu danego nazwiska wcześniej w rodzinie oraz stopień pokrewieństwa z osobą noszącą określone nazwisko.

Skompletowanie dokumentacji potwierdzającej występowanie historycznego lub znanego nazwiska w drzewie genealogicznym wnioskującego wiąże się z dodatkowymi opłatami, jakimi są akty urodzenia (opłata 22 złote).

Zmiana nazwiska obojga rodziców będzie rozciągać się również na ich potomstwo. W przypadku zmiany nazwiska wyłącznie przez jednego rodzica zmiana ta nie rozciągnie się na dzieci bez zgody drugiego prawnego opiekuna (w przypadku posiadania prawa rodzicielskiego tylko przez jednego rodzica nie jest wymagana zgoda rodzica nieposiadającego praw do dziecka). Po osiągnięciu 14. roku życia przez dziecko, jego nazwisko może zostać zmienione tylko i wyłącznie za jego wyraźną zgodą. W przypadkach braku porozumienia należy zwrócić się do sądu opiekuńczego o rozstrzygnięcie sprawy, a decyzja o zmianie nazwiska zapada dopiero po uprawomocnieniu się wyroku sądu. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami na rzecz opłat sądowych oraz korzystania z pełnomocnictwa adwokata.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here