jak założyć fundację?

Rośnie świadomość Polaków w kwestii niesienia pomocy innym. Efektem tego jest coraz większa liczba fundacji zakładanych przez Polaków. Również myślisz o założeniu fundacji, jednak nie wiesz jak się do tego zabrać? To nic trudnego, a jak to zrobić dowiesz się z tego poradnika.
Przede wszystkim po co chcesz założyć fundacje? Jak mówią prezesi wielu fundacji, własna organizacji pozarządowej daje dużo przyjemności, sporo lokalnych przywilejów, lecz przede wszystkim ogromną satysfakcję i całą masę obowiązków. Decydując się na tek krok musisz być pewien czy jesteś na to gotów. Ważne by mieć świadomość, że trudno działać samodzielnie w fundacji, potrzebni będą ludzie gotowi pracować z nami, często nie otrzymując za pracę nawet grosza. Wymaga jest głęboka znajomość tematu, którego cele realizować ma fundacja. Przeważnie założyciele, zanim decydują się na utworzenie fundacji zajmują się tematem i działają w lokalnych strefach dobrych kilka lat. Taki bagaż doświadczeń pozwala zdobyć nie tylko wymaganą wiedzę, ale przede wszystkim nawiązać niezbędne kontakty. Jakie są koszty założenia fundacji?
Decyzja o założeniu fundacji wiąże się z poniesieniem kilku kosztów jeszcze przed uruchomieniem działalności. Głównymi pierwszymi kosztami są koszty związane z rejestracją oraz przekazaniem pieniędzy na fundusz założycielski. Nie ma określonego minimum, dobrze jest początkowo przekazać kwotę od 2000 zł do 5000 zł. Za niska kwota wkładu założycielskiego może powodować początkowe problemy w funkcjonowanie. Dodatkowo taka fundacja będzie wyglądać po prostu śmiesznie, mając fundusz założycielski na poziomie np. 400 zł. Warto zwrócić uwagę, że te pieniądze nie przepadają, służą realizacji celów statutowych.
Pamiętaj, że fundacja założona z działalnością gospodarczą musi mieć w funduszu założycielskim środki przeznaczone zarówno na działalność gospodarczą jak i na działalność statutową (na przykład na fundacje 1000 zł i na działalność gospodarczą 2000 zł). Na pierwsze koszty rejestracji składają się między innymi rejestracja w KRS (od 250 zł do 600 zł), notariusz, podpisanie aktu założycielskiego i wzory podpisów to koszt ok. 220 zł. Dodatkowo doliczamy księgowość, wyrobienie pieczątek i jeszcze kilka mniejszych kosztów, które łącznie tworzą kwotę około 1000 zł.
Jak założyć fundację?
Samej rejestracji dokonujemy w sądzie właściwym dla siedziby naszej organizacji. Wymagane do rejestracji dokumenty możemy podzielić na kilka grup. Dokumentami wymaganymi od notariusza są: akt notarialny powołujący fundację, wzór podpisu osób upoważnionych do reprezentacji (w zależności od treści statutu i reprezentacji może to być prezes lub nawet cały zarząd fundacji). Kolejnym wymaganym dokumentem jest uchwała o przyjęciu statutu. Konieczne jest również dostarczenie kilku druków urzędowych jak KRS-W20 KRS-WK, KRS-WM, NIP-2, RG-1. Dodatkowo wymagane mogą być jeszcze takie dokumenty jak umowa najmu lokalu, w którym mieści się siedziba fundacji czy też wydruki z potwierdzeniem przelewu z opłatą za rejestrację.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here