Urlop macierzyński

Urlop macierzyński to specyficzna forma urlopu, przyznawana kobietom, które w trakcie zatrudnienia urodziły dziecko. Urlop ten ma na celu pomoc kobiecie po trudach porodu w odzyskaniu pełni sił, regeneracji organizmu i zapoznaniu się z nową sytuacją. To również czas, który poświęca się opiece nad dzieckiem.
Jednym z często pojawiających się pytań jest to, ile wynosi macierzyński. Jeżeli mamy na myśli długość jego trwania, to od 2018 roku w związku z urodzeniem dziecka kobiecie przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. Z tego, 6 tygodni można wykorzystać jeszcze przed porodem, a kolejne już po narodzinach dziecka. W przypadku, gdy na świat przyjdą bliźnięta lub wieloraczki, czas urlopu ulega wydłużeniu i wynosi on odpowiednio:
– 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwójki dzieci przy jednym porodzie,
– 33 tygodnie- w przypadku urodzenia trójki dzieci przy jednym porodzie,
– 35 tygodni – w przypadku czwórki dzieci urodzonych przy jednym porodzie,
– 37 tygodni – w przypadku urodzenia piątki i więcej dzieci przy jednym porodzie.
Urlop macierzyński w Polsce jest tzw. urlopem pełnopłatnym, co oznacza, że w trakcie jego trwania otrzymuje się zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. podstawy jego wymiaru. Ponadto, jest to urlop obowiązkowy, więc nie można się go zrzec. Prawo jednak pozwala matce dziecka wrócić do pracy wcześniej, a dokładniej po upływie 14 tygodni. Tu jednak są pewne obostrzenia, a mianowicie, do pracy wcześniej można wrócić pod warunkiem, że pozostałą część urlopu wykorzysta ojciec dziecka (by móc skorzystać z tego prawa, ojciec powinien być zatrudniony na podstawie umowy o pracę). W tym przypadku tj. przekazania urlopu partnerowi, oboje rodzice muszą złożyć pisemne wnioski: matka, że rezygnuje z reszty urlopu macierzyńskiego, a ojciec, że chce go przejąć.
Jeżeli rozpatrujemy urlop macierzyński pod kątem finansowym, to oczywiście tu kwota wypłaconego świadczenia zależy od naszych dochodów, przy czym od 2016 roku po zmianie prawa, świadczenie to przysługuje też kobietom bezrobotnym. Po zmianach ze świadczenia mogą też korzystać studentki, rolnicy, a nawet osoby pracujące na umowę o dzieło. Zasiłek macierzyński wyliczany jest na podstawie otrzymywanego miesięcznego wynagrodzenia. Do kwoty tej brane jest wynagrodzenie pochodzącego z umowy o pracę z roku poprzedzającego przejście na urlop macierzyński. Tak więc, im wyższe mamy zarobki, tym wyższy zasiłek otrzymamy. Wynagrodzenie z tytułu urlopu macierzyńskiego można otrzymywać w dwóch wariantach. I tak, zasiłek za urlop macierzyński może wynosić 100 proc. podstawy wymiaru, który wypłacany jest przez pół roku od porodu i 60 proc. wypłacane przez następną połowę roku. Wiele kobiet decyduje się natomiast na drugi wariant, tj. 80 proc. podstawy wymiaru wypłacane przez cały okres odpowiadający urlopowi macierzyńskiemu. Decyzja o rodzaju wypłacanego świadczenia macierzyńskiego jest oczywiście kwestią indywidualną. Statystyki jednak pokazują, że najczęściej wybieranym sposobem płatności jest stałe otrzymywanie 80-procentowego wynagrodzenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here