Przeniesienie własności, czyli jak obdarować kogoś majątkiem

Posiadacze nieruchomości, czyli najczęściej rodzice lub dziadkowie, zastanawiają się i często martwią o to, co stanie się z majątkiem po ich śmierci. Dom jest zazwyczaj jeden, a dzieci lub wnuków kilkoro.
Jeśli posiadacze majątku mają jedno dziecko i w rodzinie panują właściwe rodzinne relacje, to przeniesienie własności nie będzie żadnym problemem. Co jednak zrobić w sytuacji posiadania większej ilości dzieci? Jak podzielić majątek, gdy nie wszystkie dzieci utrzymują z nami kontakty? Jak przepisać dom, ziemię, mieszkanie na jedną osobę, żeby nie wywołać rodzinnej „wojny” i nie przysporzyć komuś darowizną czy spadkiem kłopotów?
Warto poznać sposoby przeniesienia własności, a potem wybrać ten najbardziej korzystny z naszego punktu widzenia.
Testament.
Akt woli, który możemy spisać w dowolnym momencie naszego życia. Wskazujemy w nim osobę (osoby) dziedziczące po nas oraz sposób podziału naszego majątku, jeśli dziedziczących jest więcej niż jeden.
Testament nie zawsze jest dobrą formą przekazania majątku. Sprawy spadkowe bywają trudne i długie. Dzieci zmarłej osoby nieujęte w testamencie czasem próbują obalić testament, a zawsze mają prawo to zachowku.
Darowizna.
Przeniesienie własności, którego dokonuje się za życia. Obdarowany zostaje właścicielem nieruchomości, może nią dysponować, remontować, zaciągać kredyt hipoteczny. Po śmierci darczyńcy może go jednak czekać sądowa batalia ze spadkobiercami, którzy upomną się o zachowek. Najczęściej skutecznie.
Umowa dożywocia.
To szczególny rodzaj przeniesienia własności nieruchomości, w którym obdarowany w zamian za darowiznę zobowiązuje się do zapewnienia darczyńcy miejsca do mieszkania oraz dożywotniej opieki.
Ten rodzaj przeniesienia własności stosują posiadacze majątku mający kilkoro skłóconych ze sobą spadkobierców. Nie mając pewności jak zachowają się oni po ich śmierci, wskazują jednego, najbliższego sobie, który zapewni im dożywocie.
Umowa dożywocia zapewnia wyłączenie zachowku, czyli roszczeń o spłatę części majątku.
Umowy darowizny i dożywocia powinny mieć formę aktu notarialnego. Testament może być spisany własnoręcznie. Warto jednak i ten akt sporządzić w kancelarii notarialnej, aby uniknąć prób podważania czy obalania zapisów.
Przepisania domu w formie aktu notarialnego dokonać możemy w kancelarii notarialnej. Jeśli darczyńca jest obłożnie chory, notariusz dokonuje swoich czynności w szpitalu lub domu chorego.
Zarówno ci, którzy przekazują majątek, jak i obdarowani zastanawiają się ile kosztuje przepisanie domu?
Nie wnikając w kwestie podatkowe dotyczące obdarowanych, w momencie przekazywania majątku jedynym wydatkiem jest koszt sporządzenia aktu notarialnego. Strony mogą się opłatą podzielić, albo obdarowany może ją wziąć na siebie.
Wysokość opłaty notarialnej zależna jest od wartości majątku.
Nie ma ściśle ustalonych taks pobieranych przez kancelarie notarialne. Minister sprawiedliwości rozporządzeniem ustala taksy maksymalne, które mogą pobierać za swoje czynności notariusze. Przed decyzją o sporządzeniu aktu notarialnego, warto więc sprawdzić ceny usługi w kilku kancelariach i wybrać ofertę najbardziej korzystną.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here