Czas na emeryturę

Jedni nie mogą się doczekać przejścia na emeryturę. Inni odkładają ten moment w nieskończoność. Tych ostatnich nie interesuje ile wynosi odprawa emerytalna, zależy im bowiem na pozostaniu aktywnym zawodowo. Takich pracujących emerytów często zupełnie nie rozumieją ich dzieci oraz wnuki. Młodsze pokolenia generalnie wolą wypoczywać niż pracować, więc nie pojmują, jak można przykuwać się do miejsca pracy mimo braku takiego obowiązku. Jednak ludzie starsi podkreślają często, że emerytura kusi, dopóki nie nadejdzie. A kiedy się zbliża, człowieka ogarnia strach przed starością, byciem zapomnianym i niepotrzebnym. Nie bez znaczenia są także kwestie finansowe. Nie jest bowiem tajemnicą, że system emerytalny w Polsce nie ma się zbyt dobrze. A polscy emeryci mogą jedynie pomarzyć o życiu na poziomie swoich niemieckich odpowiedników. Zatem niektórzy pracują, ponieważ nie chcą popaść w nędzę.

Najczęściej jednak motywacją nie są pieniądze, a chęć utrzymania dotychczasowej rutyny dnia codziennego. Nie bez powodu mówi się, że praca nadaje życiu rytm i sens. Może to brzmi trochę dziwnie, ale wystarczy przyjrzeć się seniorom w swoim otoczeniu. Jeżeli pracują, a przynajmniej pozostają w jakimś stopniu aktywni zawodowo, to na ogół mniej chorują i dłużej żyją. Emerytura, choć postrzegana jako zasłużony wypoczynek, niestety wpędza wiele osób w depresję. I nie pociesza ich możliwość otrzymania odprawy czy fakt, ile wynosi odprawa emerytalna. Jej minimalna wysokość to jednomiesięczne wynagrodzenie. Nie można zatem mówić o kokosach. Tym bardziej, że pracodawcy choć mogą wręczy odchodzącym na emeryturę pracownikom wyższą odprawę to jednak rzadko korzystają z takiej opcji. Najlepiej pod tym względem jest oczywiście w sektorze publicznym. Ten targany jest jednak innymi problemami, które związani z nim pracownicy wypisują na sztandarach niesionych najczęściej w antyrządowych demonstracjach.

Wracają jednak do zasadniczego zagadnienia dotyczącego przejścia na emeryturę, to warto zaznaczyć, że powinna być to indywidualna decyzja każdego człowieka. Narzucanie wieku emerytalnego nie sprawdza się, ponieważ i tak wiele osób decyduje się na przedłużenie swojej aktywności zawodowej. Ich pobudki są odmienne, łączy ich natomiast odczuwanie wyraźnej niechęci ze strony młodszych kolegów. Bo faktycznie zajmują etaty, które tak bardzo przydałyby się przedstawicielom młodszych pokoleń. Czy to jednak powód do dyskryminowania ludzi starszych? Zapewne nie, zwłaszcza w ostatnim czasie, kiedy polska gospodarka ma się bardzo dobrze, a bezrobocie widocznie maleje. Zamiast narzekać na ludzi pracujących mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, może lepiej brać z nich przykład. Im ciągle chce się działać. Nie narzekają, a skupiają się na wykonywaniu obowiązków służbowych. I w swojej pracy są często znacznie wydajniejsi niż młodsi koledzy, zaprzątnięci kredytami i dziećmi. Ile wynosi odprawa emerytalna? Aktywnych seniorów takie dylematy się nie imają. Oni mają bowiem inne priorytety, chcą działać i robić jak najwięcej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here